Project Description

Dom w Handzlówce 2018

Lokalozacja:                     Handzlówka
Inwestor:                           Prywanty
Data opracowania:      2017
Data realizacji:               w trakcie realizacji