Project Description

Jabłońskiego 2009  

Funkcja:                              dom jednorodzinny
Lokalizacja:                      ul. Jasińskiego, Rzeszów
Inwestor:                           Prywatny
Data opracowania:      2016
Pow. całkowita:             246 m2
Pow. działki:                    1 057 m2
Kubatura:                          637 m3
Data realizacji:               2018-19

Autorzy opracowania:
– Ryszard Miklas
– Ewelina Szczepańska
– Magdalena Lonc
– Joanna Miklas – Gładyś