Project Description

Krempna 1999

Lokalozacja:                     Krempna, pom. Jasło
Inwestor:                           Magurski Park Narodowy
Data opracowania:      1998
Data realizacji:               2002