Project Description

Leszka Czarnego 2018

Lokalozacja:                     ul. Zielone Wzgórze, Rzeszów
Inwestor:                           Prywanty
Data opracowania:         2018
Faza:                                    projekt wykonawczy

Leszka Czarnego 2018
Lokalozacja:                     ul. Zielone Wzgórze, Rzeszów
Inwestor:                           Prywanty
Data opracowania:        2018
Faza:                                   Projekt wykonawczy