Project Description

Rozbudowa PRZ 1998

Funkcja:                              uczelnia akademicka
Lokalizacja:                       ul. Poznańska, Rzeszów
Inwestor:                           Politechika Rzeszowska
Data opracowania:      1998
Pow. całkowita:             ??? m2
Pow. działki:                    ??? m2
Kubatura:                          ??? m3
Data realizacji:               koncepcja

Autorzy opracowania:
– Ryszard Miklas