Project Description

Rynek w Brzozowie 2011

Funkcja:                              założenie urbanistyczne
Lokalizacja:                       ul. Rynek, Brzozów
Inwestor:                           Gmina Brzozów
Data opracowania:      2011
Pow. całkowita:             ??? m2
Pow. działki:                    8 051 m2
Data realizacji:               2012 

Autorzy opracowania:
– Ryszard Miklas
– Grzegorz Chodara
– Magdalena Lonc