Project Description

Rynek w Bydgoszczy 2009

Funkcja:                              założenie urbanistyczne
Lokalizacja:                       ul. Stary Rynek, Bydgoszcz
Inwestor:                           Urząd Miasta Bydgoszczy
Data opracowania:      2009
Pow. całkowita:             ??? m2
Pow. działki:                    ??? m2
Kubatura:                          ??? m3
Data realizacji:               koncepcja

Autorzy opracowania:
ARCHICOMP+ASA