Project Description

Kładka na Ołowiankę 2012

Funkcja:
Lokalizacja:
Inwestor:
Data opracowania:
Faza:

most pieszo-rowerowy
Gdańsk
Urząd Miasta Gdańsk
2010
koncepcja

Autorzy opracowania:
– ARCHICOMP+ASA

Kładka na Ołowiankę 2012
Funkcja:
Lokalizacja:
Inwestor:
Data opracowania:
Faza:
most pieszo-rowerowy
Gdańsk
Urząd Miasta Gdańsk
2010
koncepcja
Autorzy opracowania:
– ARCHICOMP+ASA